Artykuły
ZMIANY FIZJOLOGICZNE W MIĘŚNIACH. Adaptacje w układzie nerwowym. (23.07.2015)

Pierwszą oznaką przystosowania mięśnia do ćwiczeń siłowych są zmainy adaptacyjne w układzie nerwowym. Liczne badania wykazały, że wczesny wzrost siły wywołany treningiem oporowym spowodowany jest głównie modyfikacjami w działaniu systemu nerwowego. Moritani i DeVires podczas badań zauważyli, że "czynniki nerwowe" są odpowiedzialne za wyraźną poprawę podczas pierwszych 4-8 tyg. Stosowania programu treningu oporowego. Staron i wsp. wykazali, że już po 6 tyg. Treningu można wykryć hipertrofię włókien mięśniowych. Co więcej, Staron i wsp. Udowodnili, że poprzez intensywny trening oporowy przekształcenie włókien mięśniowych typu IIB we włókna typu IIA trwało 2 tyg. u kobiet i 4 tyg. u mężczyzn.

Sprzeczne są natomiast poglądy na temat interakcji zmian adaptacyjnych powstających w układzie nerwowym i mięśniach w wyniku treningu siłowego trwającego dłużej niż 2-3 miesiące. Deschenes i wsp. wykazali, że wraz z przedłużającym się treningiem oporowym stopień hipertrofii mięśni pozostaje ograniczony, zaznaczając równocześnie, że znacząca odpowiedź hipertroficzna może pojawić się jedynie w okresie trwającym nie dłużej niż 12 mies. Wtórne zmiany adaptacyjne w obrębie układu nerwowego tłumaczą dalszy wzrost siły wraz z wydłużeniem treningu oporowego. Ta druga faza przystosowań nerwowych mięśnia ma miejsce między 6 i 12 mies. stosowania ćwiczeń. Natomiast Shoepe i wsp. Wykazali znaczną hipertrofię mięsnia jako wynik prowadzenia kilkuletniego treningu oporowego w porównaniu z osobami prowadzącymi siedzący tryb życia.

Zmiany adaptacyjne w układzie nerwowym wywołane treningiem oporowym przyczyniają się do zmniejszenia kokontrakcji antagonistów oraz rozbudowy połączeń nerwowo-mięśniowych, włączając w to wzrost presynaptycznych neurotransmiterów i postsynaptycznych receptorów. Zauważono również większą synchroniczność w aktywności jednostek motorycznych mięśnia po treningu siłowym.

 

~ Rehabilitacja w sporcie

Robert Donatelli

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011 Rejestracja
 601 509 170
ul. Energetyków 53
 44-200 Rybnik
Gabinet

Gabinet

Centrum Rehabilitacji STOFIMED w Rybniku
mgr fizjoterapii Marek Pośpiech

ul. Energetyków 53, 44-200 Rybnik

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00 - 19:00
wtorek: 9:00 - 19:00
środa: nieczynne
czwartek: 9:00 - 19:00 
piątek: 9:00 - 16:00