Artykuły
Zastosowanie kliniczne oparte na dowodach naukowych: Wpływ treningu siłowego na kinetykę pronacji i bieganie. (17.08.2015)

Zastosowanie kliniczne oparte na dowodach naukowych: Wpływ treningu siłowego na kinetykę pronacji i bieganie.

Do stopy przyczepionych jest 19 mięśni. Uważa się, że wewnętrzna stabilizacja mięśniowa stopy ogranicza pronację podczas biegania. Feltner i wsp. spośród 71 biegaczy wytypowali 18, u których stwierdzono na podstawie nagrań wideo, największą pronację podczas biegu. Biegacze zostali podzieleni na grupę wykonującą ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym, takie jak ćwiczenia na platformie równoważnej, ćwiczenia z gumami treningowymi, na steperach, skoki oraz ćwiczenia funkcjonalne elementów biegania, Druga grupa wykonywała ekscentryczne i koncentryczne ćwiczenia izokinetyczne z szybkością 20, 90 i 180 stopni /s. Każda z grup trenowała 3 razy w tygodniu, przez 8 tygodni, Zakres ruchu pronacji przy maksymalnej ewersji pięty zmniejszył się o 2,2 stopnia w grupie "izokinetycznej", podczas gdy w grupie wykonującej ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinetycznym nie zaobserwowano takich zmian.

 

 

~ Rehabilitacja w sporcie
Robert Donnatelli
Redakcja wydania I Rafał Gnat
Elsevier & Partner, Wrocław 2011

  Rejestracja
 601 509 170
ul. Energetyków 53
 44-200 Rybnik
Gabinet

Gabinet

Centrum Rehabilitacji STOFIMED w Rybniku
mgr fizjoterapii Marek Pośpiech

ul. Energetyków 53, 44-200 Rybnik

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00 - 19:00
wtorek: 9:00 - 19:00
środa: nieczynne
czwartek: 9:00 - 19:00 
piątek: 9:00 - 16:00