Artykuły
Kontrola wychwiań postawy- korekcje antycypowane i reaktywne (31.08.2015)

 

Prawie każda czynność zwiększa zdolności adaptacyjne organizmu do ograniczenia lub zneutralizowania zaburzeń postawy. Są to mechanizmy mięśniowe korygujące postawę w sposób antycypowany – feedforward lub reaktywny – feedback.

 

Reakcje równoważne występują nie tylko w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, lecz także w ramach ruchu wyuczonego. Każdy prosty ruch, np. odwodzenie kończyn górnych w pozycji stojącej, powoduje zaburzenie równowagi, które należy kontrolować.

 

W przypadku ruchów dobrowolnych korekty postawy – jak się wydaje – są organizowane w ramach jednego programu ruchowego.

 

W trakcie wykonywania wyuczonych działań ruchowych podczas stabilizacji posturalnej są przewidywane zaburzenia równowagi ( mechanizm sprzężenia wyprzedzającego). Te antycypacyjne korekcje posturalne można określić w następujący sposób: modyfikacja czynności mięśni posturalnych, zapewniających kontrolę posturalną, jest wykonywana przed rozpoczęciem spodziewanego ruchu. Podczas rozwoju ruchowego dziecka reaktywne korekty postawy pojawiają się miedzy 7 a 9 miesiącem życia, a antycypowane po ukończeniu 4 roku życia. Rozwój obydwu rodzajów korekt postawy jest kontynuowany aż do okresu dojrzewania.

 

Zaburzenia równowagi docierają do świadomości, jednak to obszary podkorcowe są głownymi strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie informacjami dotyczącymi postawy.

 

Kontrola obejmuje zasadniczo trzy obszary: rdzeń, pień mózgu i korę mózgową.

 

 

 

 

 

 

 

~ Fizjoterapeutyczna metoda Globalnych Wzorców Posturalnych

 

Philippe Souchard

 

Redakcja wydania I polskiego Marek Żak

 

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014
 Rejestracja
 601 509 170
ul. Energetyków 53
 44-200 Rybnik
Gabinet

Gabinet

Centrum Rehabilitacji STOFIMED w Rybniku
mgr fizjoterapii Marek Pośpiech

ul. Energetyków 53, 44-200 Rybnik

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00 - 19:00
wtorek: 9:00 - 19:00
środa: nieczynne
czwartek: 9:00 - 19:00 
piątek: 9:00 - 16:00