Artykuły
ZNACZENIE PROBLEMU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W DOLNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA (07.09.2015)

ZNACZENIE PROBLEMU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W DOLNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA

 

 

Badania wykazują, że na ból dolnego odcinka kręgosłupa uskarża się w ciągu swego życia nawet 80% Amerykanów. LBP (low back pain) jest głównym czynnikiem powstania urazów oraz niepełnosprawności u osób poniżej 45 r.ż i trzecim z najczęściej występujących schorzeń u osób po 45 r. ż.

Zwężenie kanału kręgowego ( LSS – lumbar spinal stenosis ) w odcinku lędźwiowym znacznie zwiększa koszty ponoszone przez służbę zdrowia, przy czym szacuje się, że około 13-14% pacjentów zgłasza się z tym problemem do specjalisty; u 4% osób z dolegliwościami dolnego odcinka grzbietu lekarze pierwszego kontaktu diagnozują LSS.

W Stanach Zjednoczonych w 2001 r. Przeprowadzono 122 316 operacyjnych usztywnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowym na skutek zmian zwyrodnieniowych, przy czym w 1990 r. Wykonano 32 701 takich operacji, co daje wskaźnik 61, 1 operacji na 100 000 mieszkańców w 2001 r. i 19,1 operacji na 100 000 mieszkańców w 1990 r., czyli wzrost o 220%. Najbardziej gwałtowny wzrost liczny wykonywanych zabiegów usztywniających kręgosłupa odnotowano w przypadku zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego. Operacyjne usztywnienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym jest jednym z coraz częściej wykonywanych zabiegów, a ponadto jednym z najdroższych. Szacuję się, że ich koszt w Stanach Zjednoczonych wyniósł 4,8 mld dolarów w roku 2001. Odsetek wykonywanych zabiegów usztywniania kręgosłupa u pacjentów ubezpieczonych w firmie Medicare w latach 2002-2003 jest znacznie zróżnicowany (nawet dwudziestokrotnie; w zależności od miejsca zamieszkania), co najprowdopodobniej wynika z braku dowodów naukowych, na podstawie których kwalifikuje się do zabiegu chirurgicznego, środków finansowych oraz fachowej opinii. Innymi słowy, prawdopodobieństwo, że dany pacjent zostanie skierowany na leczenie chirurgiczne jest w większym stopniu zależne od miejsca zamieszkania niż od stanu klinicznego pacjenta.

Gwałtowny wzrost liczby wykonywanych zabiegów chirurgicznych na lędźwiowym odcinku kręgosłupa oraz kosztów z tym związanych nie pociąga jednak za sobą widocznej poprawy leczenia i spadku stopnia niepełnosprawności. Wprost przeciwnie, wraz ze wzrostem liczby wykonywanych operacji, a także kosztów można zauważyć wzrost liczby osób, u których orzeczono niepełnosprawność LBP, a tym samym wzrost liczby osób tracących pracę, przechodzących na wcześniejszą emeryture oraz korzystających z pomocy społecznej. Istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia systemu opieki nad tą grupą chorych, którego podstawą będą wyniki badań naukowych i który zapobiegnie długotrwałej niepełnosprawności oraz umożliwi chorym samodzielne radzenie sobie z nawracającymi epizodami LBP. Zrozumienie anatomii funkcjonalnej oraz mechaniki lędżwiowego odcinka kręgosłupa, miednicy i bioder jest podstawą nieiwazyjnego badania i leczenia schorzeń tego obszaru ciała.


~ Terapia manualna kręgosłupa

Kenneth A. Olson

Redakcja wydania I polskiego Rafał Gnat

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011
 Rejestracja
 601 509 170
ul. Energetyków 53
 44-200 Rybnik
Gabinet

Gabinet

Centrum Rehabilitacji STOFIMED w Rybniku
mgr fizjoterapii Marek Pośpiech

ul. Energetyków 53, 44-200 Rybnik

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00 - 19:00
wtorek: 9:00 - 19:00
środa: nieczynne
czwartek: 9:00 - 19:00 
piątek: 9:00 - 16:00