Artykuły

4c28751f5f75462c8ab2ace9bceae8ed.jpg
Płaszczyzna poślizgowa łopatkowo- piersiowa
10.08.2015
W praktyce klinicznej mówi się niekiedy o "zaburzonym ułożeniu łopatkowo-ramiennym". Może to być np. przypadek pacjenta z ostrym naderwaniem w mankiecie rotatorów, gdy podczas próby odwodzenia ramienia ruch ten nie przekracza 30-40 stopni, a bierze się przede wszystkim z rotacji łopatki. Badanie pacjetna prowadzi się wówczas od strony tylnej, zwracając szczególną uwagę na boczne rotacje łopatki w stronę prawą lub lewą podczas odwodzenia kończyny górnej.
czytaj więcej

be87875f46f31e8c8b8ede3ca499bc7b.jpg
Biodro
03.08.2015
Ida Rolf nazywała biodro stawem, który determinuje symetrię, ponieważ u człowieka w pozycji wyprostowanej drobne różnice pomiędzy biodrami często mają wpływ na postawę ciała, zarówno jeśli chodzi o kończyny dolne, jak i tułów.
czytaj więcej

8e272de4bc3a18c32a3daecdad67cbb2.jpg
ZMIANY FIZJOLOGICZNE W MIĘŚNIACH. Adaptacje w układzie nerwowym.
23.07.2015
Pierwszą oznaką przystosowania mięśnia do ćwiczeń siłowych są zmainy adaptacyjne w układzie nerwowym. Liczne badania wykazały, że wczesny wzrost siły wywołany treningiem oporowym spowodowany jest głównie modyfikacjami w działaniu systemu nerwowego.
czytaj więcej

cac0e53e9bf747db7b2758b23f6d16ad.jpg
Zastosowanie kliniczne oparte na dowodach naukowych : Sensoryczny wpływ stopy na łańcuch kinematyczny kończyny dolnej.
09.07.2015
Wykazano, że osłabienie czucia w obrębie stopy znacząco wpływa na odpowiedź łańcucha kinematycznego kończyny dolnej oraz na odruch postawy.
czytaj więcej

c6f7c0eea1870b5081b9edae97ae0ac1.jpg
Równowaga statyczna, a zaburzenie równowagi kinetycznej
03.07.2015
Biorąc za przykład kończynę dolną, można zauważyć, że poniższe mięśnie ułożone w planie przednio-tylnym przedstawiają pewną symetrię anatomiczno-fizjologiczną: - mięsień piszczelowy przedni i mięsień piszczelowy tylny, - mięsień prostownik długi palców i mięsień zginacz długi palców, - mięsień prostownik długi palucha i mięsień zginacz długi palucha.
czytaj więcej