Artykuły

8bd005b78ab16fa9450e177f2af567f4.jpg
Winback- szybka i bezbolesna rehabilitacja
31.07.2018
Winback oferuje jedną z najskuteczniejszych i najbardziej innowacyjnych technologii wykorzystywanych przez fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy pracujących w środowisku sportowym, która wspomaga regenerację układu mięśniowo-szkieletowego.
czytaj więcej

1a33feb5b0d9e9d77c9f2065bac8411f.jpg
Niektóre funkcjonalne aspekty budowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa
22.09.2015
W rozważaniach nad anatomią funkcjonalną tej części aparatu ruchu bierze się pod uwagę trzy warunki funkcjonalności, a mianowicie: - ruchliwość, - zdolność do przenoszenia obciążeń, - stabilność.
czytaj więcej

f07dae2ad5d25f5c35bb754a7b27d03d.jpg
Matryca zewnątrzkomórkowa jako metamembrana
14.09.2015
Mimo, że obowiązujące nazewnictwo ma swoje korzenie w czasach biblijnych i nazewnictwie stosowanym przez Arystotelesa dla poszczególnych części ciała ludzkiego, to jednak anatomowie skłonni są przyznać, że uznaje się, iż ludzki organizm wyrasta z pojedynczej komórki jak z jajka i że nie jest poskładany z części jak samochód.
czytaj więcej

13cf26a7123e51f0bcfd36d9f6d694ed.jpg
ZNACZENIE PROBLEMU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W DOLNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA
07.09.2015
Badania wykazują, że na ból dolnego odcinka kręgosłupa uskarża się w ciągu swego życia nawet 80% Amerykaninów. LBP (low back pain) jest głównym czynnikiem powstania urazów oraz niepełnosprawności u osób poniżej 45 r.ż i trzecim z najczęściej występujących schorzeń u osób po 45 r. ż.
czytaj więcej

75ad357f93b186c487527e2bf4ef731c.JPG
Kontrola wychwiań postawy- korekcje antycypowane i reaktywne
31.08.2015
Prawie każda czynność zwiększa zdolności adaptacyjne organizmu do ograniczenia lub zneutralizowania zaburzeń postawy.
czytaj więcej